Naše projekty!

Ľudová platforma sa i v roku 2022 bude opäť podieľať na viacerých významných projektoch, v ktorých buď hrá vedúcu úlohu, alebo významnou mierou prispieva k ich realizácii ako napr.:
• kultúrny sebauvedomujúco identifikačný a informačno vzdelávací projekt „Slovenská kultúra dáva svetu“,
• expertno – koncepčne – prognosticko – identifikačný program „Štátna doktrína Slovenskej republiky“,
• občianska aktivizácia prostredníctvom projektu „Okrskári“ s jeho systémom zapájania ľudí na miestnej úrovni do politickej práce,
• mediálny projekt „Slovenská pravda“ s jeho koncepciou internetového spravodajstva v jednotnom mediálnom dome,
• strategicko – koncepčné projekty „Ľudová platforma“, „Národný konvent“, „Zachráňme dedinu“, „Spoločne za Slovensko“, „Nie Bruselu“ „Som tu doma“ a „Slovenská vláda“,
• sociálno – integračný koncept „Ľudovec“, či ekonomicko – stabilizačný projekt „Za tú našu korunu“ a
• vzdelávací projekt „Ľudová akadémia“.

about us

Naše príspevky k zásadným projektom

%
%
%

Náš tím

Ľudová platforma
Mária
člen
Ľudová platforma
Patrícia
člen
Ľudová platforma
Andrej
zakladateľ
Ľudová platforma
Viera
člen